Doelgroep
Onze doelgroep bestaat uit mensen die door een fysieke beperking niet in staat zijn zich op eigen initiatief en/of op eigen kracht te verplaatsen in en naar natuur- en bosgebieden.
Daarbij valt te denken aan lichamelijk en geestelijk gehandicapten en ouderen.
Ook ouderen uit verzorgingshuizen vallen binnen deze doelgroep.
Denkt u dat er binnen uw zorgomgeving ook mensen zijn die volgens u ook binnen de doelgroep vallen, neem dan gerust even contact met ons op.
We bespreken dan de mogelijkheden.
U kunt contact opnemen met één van de volgende personen:
H. Schadenberg, tel. 0514 603051
J. Plemper, tel. 0514 533041