Opstapplaatsen
De Stichting BMFM kan beschikken over 3 opstapplaatsen.
Deze zijn hieronder aangegeven op de kaart, met daarbij de adresgegevens.
Alle opstapplaatsen zijn nabij Balk aan de oostkant (1 en 2) en aan de westkant (3).
In principe wordt meestal gebruik gemaakt van opstapplaats 1 aan de Eastwâl.
Opstapplaats 2 (Jachthavendijk) wordt gebruikt als we varen met de Picola (kleine vlet).
De derde opstapplaats is bij Badmeester Keimpe (restaurant) aan het eind van het Tsjamkedykje.
opstapplaatsen totaal