Over ons

De Stichting Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen (BMFM) is opgericht op 4 augustus 2009, en heeft als doel het bevorderen van de mobiliteit van mensen met een fysieke beperking. Wij trachten dit doel te verwezenlijken door het opstarten van projecten waarin kleinschalige rondvaarten worden gerealiseerd met boten die toegankelijk zijn voor rolstoelen.
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
 

Harrie Schadenberg

(voorzitter)

06 83 11 63 65 of 0514-603051

Jos Plemper

(penningmeester)

06 17 19 69 02 of 0514-533041

Jent de Vries   

(secretaris)

 0514-605654

De bestuursleden verrichten hun taak onbezoldigd. Ze zijn niet alleen belast met hun bestuurstaak, maar nemen ook regelmatig plaats op de schippersstoel om onze passagiers te vervoeren.