Vaarreglement Stichting BMFM
Artikel 1
Er worden alleen tochten georganiseerd voor personen met een fysieke beperking en hun begeleiding.
Artikel 2
Elke persoon met een fysieke beperking mag een begeleider meenemen. De begeleider is niet vrijgesteld van betaling.
Artikel 3
Er mogen maximaal 4 rolstoelen aan boord of hooguit 2 elektrische rolstoelen.
Artikel 4
Er worden, naast de schipper en zijn helper, maximaal 6 passagiers vervoerd.
 Artikel 5
Het is mogelijk personen te vervoeren die, naast een fysieke, ook een geestelijke beperking hebben, mits deze geen gevaar vormen voor zichzelf en de medepassagiers en er voldoende begeleiding meegaat. De schipper kan een passagier weigeren indien blijkt dat, naar zijn oordeel, niet voldoende aan bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan.
Artikel 6
De schipper is ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers. Hij kan besluiten een tocht niet door te laten gaan indien blijkt dat de veiligheid niet voldoende gewaarborgd kan worden. Dit kan zijn door weersomstandigheden of indien aan een van bovengenoemde voorwaarden niet voldoende wordt voldaan.
Artikel 7
De maximale vaarsnelheid op de Luts is niet hoger dan 5 km/u.
Artikel 8
De Stichting BMFM is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de passagiers.