Veiligheid
De veiligheid vaDoor het dorp Balkn onze gasten wordt zoveel als mogelijk is door ons gewaarborgd.
Onze schippers hebben een duidelijke instructie hoe te handelen in geval van calamiteiten.
- We hebben gedocumenteerd op welke plaatsen de ambulance kan komen als een passagier onwel wordt en van boord gehaald moet worden.
- Er is een EHBO-tas aan boord
- In geval van motorstoring zoeken we een passende oplossing.